HÌNH ẢNH

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CPTM THÀNH NGUYÊN

Công ty CPTM Thành Nguyên là công ty chuyên cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp hàng đầu tại Hải Phòng và các tỉnh phía Bắc:

  • Dịch vụ cho thuê xe nâng
  • Dịch vụ cho thuê cẩu tự hành
  • Dịch vụ cho thuê cẩu chuyên dụng
  • Dịch vụ bốc xếp, xếp dỡ
  • Dịch vụ cung cấp nhân lực, công nhân
  • Dịch vụ cho thuê kho ngoại quan tại Hải Phòng

CHO THUÊ XE NÂNG TẠI HẢI PHÒNG

CHO THUÊ CẨU TỰ HÀNH HẢI PHÒNG

 CHO THUÊ CẨU CHUYÊN DỤNG HẢI PHÒNG

BỐC XẾP, XẾP DỠ TẠI HẢI PHÒNG

DỊCH VỤ CUNG ỨNG LAO ĐỘNG TẠI HẢI PHÒNG

DỊCH VỤ CHO THUÊ KHO BÃI, NHÀ XƯỞNG TẠI HẢI PHÒNG

DỊCH VỤ VẬN TẢI HÀNG HÓA SIÊU TRƯỜNG, SIÊU TRỌNG

Bấm gọi 0906.04.11.78