Cho thuê cẩu chuyên dụng Hải Phòng

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CPTM THÀNH NGUYÊN

Công ty CPTM Thành Nguyên là công ty chuyên cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp hàng đầu tại Hải Phòng và các tỉnh phía Bắc:

  • Dịch vụ cho thuê xe nâng
  • Dịch vụ cho thuê cẩu tự hành
  • Dịch vụ cho thuê cẩu chuyên dụng
  • Dịch vụ bốc xếp, xếp dỡ
  • Dịch vụ cung cấp nhân lực, công nhân
  • Dịch vụ cho thuê kho ngoại quan tại Hải Phòng

Bấm gọi 0906.04.11.78