Công ty CPTM Thành Nguyên là công ty hàng đầu tại Hải Phòng cung cấp công nhân, cho thuê công nhân tại Hải Phòng chuyên nghiệp, cung ứng lao động tại Hải Phòng chuyên nghiệp. Với đội ngũ công nhân với số lượng lên đến hàng nghìn công nhân, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu về lao động khi quý khách có nhu cầu: