CÔNG TY CPTM THÀNH NGUYÊN

DỊCH VỤ XẾP DỠ, NÂNG HẠ HÀNG HÓA

xe nâng 20 tấn

CHO THUÊ XE NÂNG

CHO THUÊ CẨU CHUYÊN DỤNG

CHO THUÊ CẨU TỰ HÀNH

SỬA CHỮA XE CẨU

xe nâng hạ 20 tấn tại Hải Phòng

SỬA CHỮA XE NÂNG

Cho Thuê Xe Nâng

Cho thuê xe nâng 7 tấn

Cho thuê xe nâng 25 tấn

Cho thuê xe nâng 25 tấn

Cho thuê xe nâng 20 tấn

Cho thuê xe nâng 13,5 tấn

Cho thuê xe nâng 11,5 tấn

Cho thuê xe nâng 7 tấn

Cho thuê xe nâng 3 tấn

Cho Thuê Xe Cẩu

CHO THUÊ
XE CẨU

Cung cấp các loại xe cẩu tự hành, cẩu chuyên dụng lớn nhỏ với trọng tải từ 2,5 tấn đến tối đa 400 tấn​​

Cho thuê cẩu từ 50 đến 500 tấn

Cho thuê cẩu từ 50 đến 500 tấn

Cho thuê cẩu 100 tấn

Cho thuê cẩu tự hành