Công ty CPTM Thành Nguyên Địa chỉ: B16, Ắc Quy, An Đồng, An Dương, Hải PhòngHotline: 0906.041.178 Email: vutienthanh@thanhnguyenjsc.com