Bốc vác tại Hải Phòng

31 Tháng Một, 2018

Bốc vác tại Hải Phòng

Bốc vác hay bốc xếp là một thuật ngữ chung chỉ công việc của công nhân thực hiện các công việc bốc vác hàng hóa. Bốc vác […]
//]]>