Cần tuyển gấp 50 công nhân làm việc lâu dài tại kho công ty Yusen Logistics tại khu công nghiệp Đình Vũ

Tuyển dụng xếp dỡ tại Hải Phòng Công ty CPTM Thành Nguyên Cần tuyển gấp 50 công nhân làm việc lâu dài tại kho công ty Yusen Logistics tại khu…

Continue ReadingCần tuyển gấp 50 công nhân làm việc lâu dài tại kho công ty Yusen Logistics tại khu công nghiệp Đình Vũ